کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدلله در اهواز

جمعی از کارگران شهرداری کوت عبدالله روز سه شنبه 14 فروردین ماه، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و معضلات معیشتی خود دست به تجمع زدند.

کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد ۳ ماه گذشته خود در برابر استانداری و شورای شهر کوت عبدالله تجمع کردند. این کارگران پیش از این در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه و دستمزدهای عقب‌افتاده چندین مرتبه دست به اعتصاب زده‌ بودند، که تا این لحظه از سوی مسئولین مربوطه توجهی به خواسته هایشان نشده است.