کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدالله

کارگران شهرداری کوت عبدالله اهواز  روز چهارشنبه 13 شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد معوقه خود اقدام به تخلیه فاضلاب جلوی شهرداری کردند.

کارگران شهرداری کوت‌عبدالله همانند کارگران شهرداری‌های بسیاری از شهرها با معضل تعویق مزدها، عدم پرداخت حق بیمه و عدم امنیت شغلی روبرو هستند. این کارگران هشت ماه است حقوق نگرفته‌اند و دفترچه بیمه‌شان تمدید نشده است. آنها بارها برای دریافت مطالباتشان اعتصاب و تجمع کرده‌اند. ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی مشکلات آنها نبوده است. لازم به یادآوری است که  مشکلات اقتصادی و فشارهای عصبی ناشی از عدم پرداخت دستمزدها و نداشتن بیمه درمانی بر کارگران شهرداری کوت عبدالله در خردادماه امسال منجر به ایست قلبی و مرگ یکی از کارگران این شهرداری شده بود.