کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مریوان

روز شنبه 19مرداد ماه، جمعی از کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت  چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

حدود 600 نفر از کارگران معترض شهرداری مریوان با برپایی تجمع مقابل فرمانداری این شهر، علاوه بر خواست پرداخت چندین ماه دستمزد، خواستار پرداخت 2 سال حق اضافه کاری و3 سال عیدی و پاداش پایان سال خود شدند. این کارگران می گویند، تعدادی از آنها عیدی سال‌های 95، 96 و 97 و همچنین اضافه‌کاری سالهای 96 و 97 را تاکنون دریافت نکرده اند.