کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شاهین

روز سه شنبه 12 شهریور ماه، کارگران شهرداری شاهین شهر در اعتراض به عدم پایبندی شرکت پیمانکار به تعهداتش از جمله  افزایش حقوق، تغییر شرایط کاری و عدم اخراج از کار دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران قبل از برگزاری مناقصه و واگذاری خدمات و نظافت شهری به کارگران اطیمنان داده شده بود که طبق قانون، با در نظر گرفتن سنوات، سابقه کاری، ردیف شغلی و طرح طبقه‌بندی، قرارداد با آنان منعقد می‌شود و هیچ کارگری اخراج نخواهد شد.  ولی اکنون علاوه بر عدم پرداخت چندی ماه دستمزد معوقه، شماری از کارگران نیز از کار اخراج شده اند. آنها افزودند به دلیل نبود امکانات کافی زحمت و کار آنها چند برابر شده  و این در حالی‌ است که دستمزدهایشان بطور چشمگیری کاهش داشته است.