کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شاهین شهر

کار گران شهرداری شاهین شهر در اعتراض به پرداخت نکردن مطالبات خود، روز دوشنبه 16آبان ماه، در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

بنابه گزارشات، شرکت  “جویندگان رزق” که به تازگی با شهرداری قرار داد بسته است به مدت چهار ماه است که مزد و مطالبات کارگران را پرداخت نکرده است به همین دلیل کارگران دست از کار کشیدند و دست به تجمع اعتراضی زدند.

پست های مرتبط این دسته

 تجمع سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت شکلات سازی فرمند کرج

-

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش

-

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

-

تجمع اعتراضی مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

-