کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری رودبار

جمعی از کارگران شهرداری رودبار  روز شنبه 6 شهریور ماه با تجمع مقابل ساختمان شهرداری خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق عقب افتاده خود شدند.

کارگران شهرداری رودبار ماه‌ها است که در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. دستمزد کارگران در شرایط کنونی کفاف تامین نیازمندی‌های آنها را نمی‌دهد. آنها معتقدند، نبود تشکل‌های مستقل کارگری، رشد فزاینده شرکت‌های پیمانکاری و رسمیت یافتن قراردادهای موقت، باعث کاهش دستمزدها و تاخیر در پرداخت آن شده است.