کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری رودبار

شماری از کارگران شهرداری رودبار، روز چهارشنبه نهم شهریورماه، به‌ عدم پرداخت مطالبات شش ماهه مزدی خود، تجمع اعتراضی برپا کردند.

کارگران در اعتراض خود به شهردار گفتند: ما برای نظافت شهر رودبار و فضای سبز آن زحمات بسیاری کشیدیم و از ماه‌ها قبل مبالغ زیادی طلبکاریم. این درست نیست که شهردار و اعضای شورای شهر نسبت به پرداخت مطالبات مزدی‌مان بی‌توجه باشند .کارگران معترض خواهان مطالبات و حقوق عقب مانده خود از طرف مسئولین زیربط شدند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-