کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بندر خمینی

جمعی از کارگران شهرداری بندر خمینی روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه  تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده تجمع این کارگران در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم رسیدگی به آن صورت گرفته است. گفتنی است  این کارگران که تعداد آنها به حدود ۳۰ نفر می‌رسد و در زمینه خدمات شهری، برای پیمانکار شهرداری فعالیت می‌کنند، سه ماه مطالبه حقوق دارند.