کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بندر خمینی

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بندر امام

شماری از کارگران بخش خدماتی و فضای سبز شهرداری بندر خمینی روز چهارشنبه 23 خرداد ماه، در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، خواسته این کارگران پرداخت حقوق و مطالبات معوقه است. این کارگران چندین ماه هست که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. به گفته کارگران، تامین مخارج زندگی در شرایط عادی برای آنها دشوار است، و اگر حقوق آنها به موقع پرداخت نشود، چه مشکلاتی را برایشان رقم خواهد زد.