کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بندرعباس

جمعی از کارگران پیمانی شاغل در بخش خدمات و فضای سبز شهرداری بندرعباس روز یکشنبه 13 خردادماه در اعتراض به عدم پرداخت چند ماهه مطالبات مزدی خود تجمع کردند.

حدود ۳۰۰ کارگر پیمانی شاغل در بخش خدمات و فضای سبز شهرداری بندرعباس در استان هرمزگان دست‌کم سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.این کارگران می‌گویند در ادامه بلاتکلیفی ناشی از خروج پیمانکار، برای پیگیری مطالبات خود در مقابل ساختمان استانداری تجمع کرده اند اما جواب روشنی دریافت نکرده اند. به گفته کارگران معترض، پیمانکار جدا از معوقات مزدی سه ماهه،حدود 8 ماه حق بیمه کارگران را به تامین اجتماعی واریز نکرده است.به همین دلیل در برخی ماه‌های سال با مشکل تمدید و تعویق دفترچه‌های درمانی مواجه شده اند.