کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بابل

جمعی از پاکبانان شهرداری بابل که زیر نظر شرکت “آرش زین”  روز دوشنبه 17 آذر ماه با برپایی تجمع در ایستگاه شوش، متروِ خط یک تهران  خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند.

کارگران معترض که خواستار پرداخت دو ماه دستمزد معوقه خود می باشند، در این خصوص می گویند علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها، تاکنون عیدی و سنوات سال 98 و 15 روز دستمزد اسفند ماه همان سال را  دریافت نکرده اند. آنها همچنین خواستار بازگشت به کار چند تن از همکاران خود شدند که طی روزهای اخیر به بهانه های مختلف از جمله اتمام قرارداد از کار بیکار شده بودند.