کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اندیمشک

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اندیمشک1

تعدادی از کارگران روزمزد و رانندگان شهرداری اندیمشک در اعتراض به عدم دریافت دو ماه حقوق خود روز دوشنبه 6 فروردین ماه، مقابل شهرداری تجمع کردند.

کارگران در این تجمع ضمن اعتراض بیان داشتند درصورت عدم تحقق وعده های شهرداری مبنی بر  واریز حقوق ها به زودی و در اقدامی دیگر مقابل ساختمان فرمانداری تجمع خواهند کرد . همچنین تعدادی از کارگران و رانندگان از  دی ماه حقوق دریافت نکرده‌اند در عین حال عیدی و پاداش پایان سال آن‌ها نیز پرداخت نشده است.