کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آغاجاری

 

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 11 تیرماه، کارگران شهرداری آغاجاری واقع استان خوزستان، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
برپایه این گزارش، جمعی از کارگران شهرداری آغاجاری در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در مقابل ساختمان شهرداری این شهر، دست به تجمع اعتراضی زدند. بنا به گفته معترضین، کارگران شهرداری چندین ماه است که حقوق دریافت نکرده و تامین معیشت روزانه با مشقات فراوانی روبرو هستند. کارگران در این تجمع اعتراضی خواستار دریافت حقوق و کلیه مزایای معوقه خود شدند.