کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت کمباین سازی سهند تبریز

کارگران شرکت کمباین سازی سهند تبریز، روز یکشنبه 8 خرداد ماه، نسبت به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود و مشکلات معیشتی اقدام به تجمع اعتراضی در محوطه کار خود کردند.

این کارگران از ابتدای سال جاری دستمزدی دریافت نکرده‌اند. به گفته کارگران این شرکت، در حال حاضر فیش حقوقی فروردین ماه کارگران صادر شده است، اما از پرداخت آن خبری نیست. کارگران نگران وخیم شدن وضعیت معیشتی خود و خانواده‌هایشان هستند، و خواستار رسیدگی مقامات دولتی به وضعیت کارخانه شدند. این کارخانه در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۵۰۰ کارگر داشته، اما بدلیل مشکلات مالی و نداشتن مدیریت کارآمد، سالیانه از تولید آن کاسته شده است.