کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد

جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به اختلاس مسئولین و نداشتن مسکن، روز پنجشنبه 20 آذرماه، در مقابل ساختمان شهرداری تهران، دست به تجمع زدند.

اعتراض کارگران شرکت واحد نسبت به ۷۵ میلیارد تومانی است که در سال ۸۷ برای دادن مسکن به آنها هزینه شده، اما ۹۵ درصد از آنها از حق مسکن بی‌بهره مانده‌اند. افزایش اجاره مسکن و قیمت مسکن به خصوص طی دو سال گذشته به دنبال سقوط بی‌سابقه ارزش پول کشور، رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را در وضعیتی قرار داده است که بیش از پیش به حاشیه شهرها رانده شده‌اند.