کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت فلات قاره منطقه عملیاتی لاوان

جمعی از کارگران شرکت نفت فلات قاره ایران شاغل در منطقه عملیاتی لاوان، روز شنبه 23 دی ماه با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

کارگران شرکت نفت فلات قاره خواستار “حذف محدودیت سقف حقوق برای کارگران عملیاتی نفت،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات” شدند.تجمعات اعتراضی اخیر کارکنان رسمی صنعت نفت در ادامه تجمعاتی است که پیشتر کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود برگزار می‌کردند.همچنین اعتراض کارگران رسمی به عدم اجرای ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است.