کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت فلات قاره منطقه عملیاتی لاوان

جمعی از کارگران شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه عملیاتی لاوان روز جمعه یکم دیماه1402بمانند جمعه‌های گذشته، با تجمع خود خواستار رسیدگی عاجل به مطالبات خود شدند.

طبق گزارشات منتشر شده،کارگران خواستار “حذف محدودیت سقف حقوق برای کارگران عملیاتی نفت”“حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی” و “عودت کسورات مازاد مالیات” شدند، گفتنی است، تجمعات اعتراضی اخیر کارکنان رسمی صنعت نفت در ادامه تجمعاتی است که پیش‌تر کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود برگزار می‌کردند.همچنین اعتراض کارگران رسمی،به عدم اجرای ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است.