کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت فلات‌قاره منطقه عملیاتی لاوان

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت فلات‌قاره منطقه عملیاتی لاوان

روز جمعه‌ 10 فروردین ماه شماری از کارگران و کارکنان عملیاتی نفت فلات قاره منطقه عملیاتی لاوان همانند جمعه های گذشته در اعتراض به عدم توجه مدیران این شرکت به مطالباتشان تجمع کردند‌.

کارکنان معترض با برگزاری این تجمع خواستار رسیدگی عاجل به مطالبات به حق خود شدند.”این کارگران مهم‌ترین خواسته‌های خود را “حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت بر حق سنوات، اجرای کامل ماده 10 قانون نفت، پرداخت بک-پی ماده ده، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی و توقف دست‌اندازی به صندوق بازنشستگی نفت” اعلام کرده اند.