کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی  کارگران شرکت نفت اویکو مهران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت اویکو مهران 2

کارگران شرکت نفت اویکو روز پنجشنبه 17 اسفندماه، در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و نفت کارت و تبدیل وضعیت تجمع کردند.

کارگران معترض قراردادی و پروژه ای شاغل خواسته‌های خود را افزایش دستمزد حداقلی ۷۹ درصد و بیست روز کار و ده روز استراحت در ماه اعلام کرده اند. آن‌ها همچنین خواستار بهبود خدمات رفاهی و امنیتی خود هستند.به گفته کارگران مدیران شرکت حاضر به رفع مشکلات کارگران در این شرایط سخت اقتصادی نیستند و آنها با مشکلات جدی روبرو هستند.