کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت فلات قاره لاوان

کارگران فلات‌قاره شاغل در جزیره لاوان، روز جمعه 11 اسفندماه، مصادف با مضحکه انتخابات مجلس رژیم و خبرگان رهبری با تجمع صنفی، مطالبات بی‌پاسخ خود را طلب کردند.

اعتراض کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله “حذف سقف‌ دستمزد،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات میباشد. همچنین کارگران خواستار اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پرداخت معوقات، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.