کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت شکلات سازی فرمند

کارگران شرکت شکلات سازی فرمند کرج روز یکشنبه 6 فروردین ماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدها  و وضعیت بد معیشتی دست به تجمع زدند.

کارگران معترض، هنگام صحبت مدیران این شرکت، در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان به آنها پشت کرده و به حرف‌های آنها گوش ندادند. به گفته یکی از کارگران معترض، این روزها، با توجه به تورم افسار گسیخته وضعیت معیشتی کارگران بشدت افت کرده و آنها به سختی مایحتاج اولیه زندگی خود را تهیه می‌کنند. این وضعیت زمینه اعتراضات کارگران را بیش از بیش فراهم کرده است.