کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت خمیر و کاغذ دیبای شوشتر

کارگران شرکت خمیر و کاغذ دیبای شوشتر روز دوشنبه 11 دی ماه، 1402 در اعتراض به تعطیلی و بیکاری صدها کارگر این کارخانه مجددا در مقابل فرمانداری تجمع کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، کارگران این کارخانه بدون هشدار قبلی در روز ۳۰ آذر از کار بیکار شدند.کارگران که تا پیش از این به صورت‌های مختلف قراردادی، روزمزد و پیمانکاری مشغول کار بودند،بین دو تا سه ماه مزد معوقه طلبکارند. این کارخانه پس از آنکه دو دهه از چرخه تولید خارج بود در سال ۱۴۰۰ توسط بخش خصوصی خریداری شد و طی دو سال با  کار سخت کارگران به موفقیت رسید و روند تولید رو به رشدی پیدا کرده بود. اما به دلیل اینکه دولت به وعده‌اش برای دادن تسهیلات مالی عمل نکرد، این کارخانه مجبور به تعطیلی شد. به گفته این کارگر بیش از ۵۰۰ نفر مستقیم در این شرکت کار می‌کردند که با تعطیلی آن، همه بیکار شدند.