کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت خانه‌سازی ایرداک

روز دوشنبه 28 مرداد ماه، شماری از کارگران شرکت خانه‌سازی “ایرداک” تبریز در  اعتراض به اخراج خود، مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند.

در جریان این تجمع ،فرماندار تبریز به میان تجمع کنندگان رفته و به کارگران وعده داد که طی روزهای آینده از طریق  اداره کل کار استان پیگیری مطالبات آنها خواهد بود. گفتنی است پس از واگذاری شرکت خانه‌سازی ایرداک در زمستان سال 97،بیش از 70 کارگر شاغل در این شرکت ازکاراخراج شدند.کارگران اخراجی برای بازگشت بکار در تاریخ 17 فروردین سال 98 مقابل فرمانداری تبریز دست به تجمع زدند. آنها می گویند، بلاتکلیفی شغلی و معیشتی کارگران با گذشت حدود 5 ماه از اخراجشان و علیرغم صدور رای بازگشت بکار از طرف هیئت حل اختلاف و تایید آننآنآ توسط دادگاه عمومی تبریز،کماکان ادامه دارد.