کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکت تولی پرس قزوین

روز یکشنبه 12 تیر ماه جمعی از کارگران شرکت تولی پرس قزوین در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی خود و تهدید مدیران شرکت به اخراج کارگران، در مقابل درب این شرکت اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم، کارگران شرکت تولی پرس پس از ۳ ماه بلا تکلیفی و دریافت نکردن حقوق، توسط مدیران این شرکت تهدید به اخراج شده‌اند. مدیریت شرکت تولی پرس به بهانه افزایش مشکلات مالی کارخانه، اقدام به صدور حکم اخراج برای تعدادی از کارگران نموده است. به گفته یکی از معترضان، 169نفر از کارگران قراردادی تولی پرس و ۳۵ نفر از کارگران واحد بسته‌بندی البرز که در مجاورت هم شاغل هستند، به بهانه اتمام مدت قرارداد کار در لیست اخراج قرار گرفته اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah