کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تجمع اعتراضی کارگران شرکت آهن آجین و مبین در حومه ورزقان آذربایجان شرقی

روز شنبه 17 مهر ماه، کارگران شرکت آهن آجین و مبین در حومه ورزقان آذربایجان شرقی تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار اخراج مدیران شرکت خود از معدن “سونگون” شدند.

طبق گزارشات چندین ماه است حقوق و مزایای این کارگران به رغم وعداهای مدیران شرکت پرداخت نمی‌شود.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-