کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکتی مخابرات کشور

روز شنبه 12 مهرماه، جمعی از کارگران شرکتی مخابرات کشور با تجمع مقابل وزارت ارتباطات نسبت به سطح نازل حقوق و همچنین قراردادهای موقت خود اعتراض کردند.
تجمع کنندگان که از کارکنان شرکتی مخابرات ایران در شرکت‌های “خدمات اول”، “شسکام” و شرکت‌های محلی بودند، با در دست داشتن پلاکاردها و همچنین سر دادن شعار “مخابرات حیا کن  حق مارا اداکن” خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. علاوه بر این، معترضان خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود شدند.