کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکتی صنعت برق کشور

روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه، کارگران شرکتی صنعت برق کشور با تجمع مقابل ساختمان وزارت نیرو خواستار پیگیری وضعیت شغلی و استخدامی خود شدند.

کارگران طی فراخوان قبلی از نقاط مختلف ایران به تهران آمده و در مقابل ساختمان وزارت نیرو حاضر شدند، آنها خواستار مشخص شدن وضعیت شغلیشان و حذف پیمانکاران در مجموعه وزارت نیرو هستند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah