کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران شرکتی صنعت برق کشور

روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه، کارگران شرکتی صنعت برق کشور با تجمع مقابل ساختمان وزارت نیرو خواستار پیگیری وضعیت شغلی و استخدامی خود شدند.

کارگران طی فراخوان قبلی از نقاط مختلف ایران به تهران آمده و در مقابل ساختمان وزارت نیرو حاضر شدند، آنها خواستار مشخص شدن وضعیت شغلیشان و حذف پیمانکاران در مجموعه وزارت نیرو هستند.