کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران سمتکو در تبریز

کارگران شرکت سمتکو تبریز (شرکت طراحی مهندسی و ساخت ابزار آلات سایپا)، صبح روز دوشنبه ۱۷ آبانماه، به دلیل شرایط نابسامان مدیریتی این کارخانه، دست از کار کشیدند و به شرایط کاری اعتراض کردند.

گقتنی است، چندماهیست این کارخانه مدیرعامل ندارد و از طرفی به دلایل نامعلومی روند تولید قطعات در این کارخانه با مشکلات جدی همراه است. کارگران خواستار تعیین تکلیف وضعیت کارخانه هستند.

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah