کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران سد کبوتر لانه

روز دوشنبه 28 شهریور ماه، کارگران سد کبوتر لانه در شهرستان کنگاور به هنگام بازدید وزیر نیروی رژیم ضمن اعتراض به وضعیت معیشتی شان، خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند.

معترضان، سد کبوتر لانه در رابطه با پرداخت نشدن دستمزدشان می‌گویند: تاخیرهایی که در پرداخت مطالبات مزدی کارگران ایجاد شده است با کار سخت و دشواری که کارگران هر روز انجام می‌دهند همخوانی ندارد. چرا که کارگران این پروژه که از شهرهای مختلف استان برای کار به پروژه سد کبوتر لانه یا آناهیتا آمده‌اند، برای تامین معیشت خانواده‌های خود نیازمند دریافت به موقع حقوق‌های خود هستند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-

ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به زلزله‌زدگان خوی

-

تجمع کارگران کارخانه رب گوجه اسدآباد

-

اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر

-

تجمع رانندگان خودروهای باری استان هرمزگان

-