کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران سد شهر بیجار

حدود ۴۲ کارگر شاغل در پروژه ساخت سد مخزنی شهر بیجار واقع در استان گیلان، روز شنبه 8 آذرماه در اعتراض به عدم پرداخت 14 ماه دستمزد معوقه خود و اخراج شماری از همکاران خود  دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران، آنها در منطقه روستایی شهر بیجار روی رودخانه “زیلکی” مشغول کارند. شرکت پیمانکار علاوه بر تاخیر در پرداخت مطالبه مزدی کارگران، در پایان آبان ماه، ۴ تا ۵ نفر از همکارانشان  را به بهانه عدم نیاز با اتمام قرارداد کار از کار بیکار کرده است. این کارگران که هنوز حق سنوات و عیدی و پاداش پایان سال ۹۸ خود را دریافت نکرده اند می گویند،  پیمانکار حدود ۸ ما حقوق سال گذشته را به همراه ۶ ماه حقوق سال جاری به آنها پرداخت نکرده است همچنین حق بیمه کارگران این پروژه با مشکل پرداخت مواجه است به طوری که دفترچه‌های درمانی آنها در برخی از ماه‌های سال فاقد اعتبار می‌شود.