کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران سبلان خودرو اردبیل

کارگران سبلان خودرو روز یکشنبه 15 بهمن ماه، در اعتراض به وضعیت معیشتی خود مقابل استانداری اردبیل تجمع برپا کردند.

کارگران نسبت به عدم پرداخت‌ حقوق‌ بیش‌ از‌ ۴ ماه در سال جاری، معوقات سالهای گذشته، و عدم‌ پرداخت‌ حق بیمه شان به سازمان تامین‌ اجتماعی‌ معترض هستند. گفته می شود، امسال نیز‌ کارگران‌ این‌ شرکت‌ تنها‌ حقوق اردیبهشت‌ ماه‌ ۱۴۰۲ را‌ دریافت کرده‌ اند،‌ که این‌ موضوع‌ باعث‌ اعتراض‌ و‌ نگرانی‌ تمامی‌ پرسنل‌ کارخانه‌ سبلان خودرو‌ در آستانه‌ عید نوروز‌ و سال‌ جدید شده است.