کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران زن کارخانه ذوب آهن اصفهان

سه شنبه – ۱۱ تیر – ۱۳۹۸ , 02 – 07 – 2019

روز دوشنبه 10 تیر ماه، شماری از کارگران زن کارخانه ذوب آهن اصفهان با برپایی تجمع خواستار کاهش ساعات کاری خود شدند.

این زنان کارگر علاوه بر برپایی تجمع و خواست کاهش ساعات کاری، طی نامه ایی خطاب به مدیریت امور اداری شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اعلام کردند، در حالی که باید در خانه نیز به وظایف خودعمل کنند حق آنان است که ساعت کارکرد کمتری در محل کار بدون کاهش دستمزده هایشان را داشته باشند. گفتنی است هریک از این زنان کارگر بدون هیچ سنوات کاری و بیمه و با حداقل دستمزد مشغول به کار می باشند.