کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن قم

روز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه،  کارگران و کارکنان امور نگهداری ابنیه‌ی فنی قم جهت دریافت حقوق و عیدی و بن ها و مناسبتهای پرداخت نشده اعتصاب کردند.

به گفته کارگران “ آنها بابت مطالبات مزدی دی و بهمن ماه طلبکارند و باتوجه به مخارج سال نو از کارفرما می‌خواهند بدهی معوقه خود را به همراه عیدی و پاداش، قبل از پایان سال پرداخت کند.” این کارگران که سالهاست تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کارند ، نگرانیشان در روزهای پایانی سال برای تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز بیشتر شده است.براساس گفته این کارگران؛ جدا از معوقات دو ماهه، کارفرمای شرکت پیمانکار مزایای مناسبتی روز حمل ونقل، روز زن و مرد و همچنین شماری از اعیاد را به آنان پرداخت نکرده است.