کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن اراک

تجمع اعتراضی در مقابل اداره راه آهن اراک5

صبح روز یکشنبه 12 فروردین ماه شماری از کارگران راه آهن اراک در اعتراض به عدم پرداخت بیش از 6 ماه دستمزد معوقه خود در محوطه راه آهن این شهر دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشرشده،پس از اعتراضات اخیر کارگران،کارفرما وعده داده بود که ظرف روزهای آینده و قبل از پایان سال 1402 کلیه دستمزدهای معوقه کارگران را پرداخت کند ولی تاکنون این موضوع محقق نشده است.مشکل دیگر کارگران عدم پرداخت حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی است که سبب شده کارگران و خانواده‌های آنان نتوانند از خدمات درمانی اندک سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند.گفتنی است بیش از شش هزار کارگر خطوط ابنیه فنی راه آهن در سراسر ایران از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار مشغولند و بارها به نداشتن تامین شغلی،شرایط نامناسب کار و تعویق پرداخت مزدها اعتراض کرده‌اند.