کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران راه‌آهن ابنیه فنی هرمزگان

کارگران راه‌آهن ابنیه فنی هرمزگان روز شنبه 1 مرداد ماه به دلیل پایین بودن دستمزد ها و شرایط معیشتی بسیار بدی که دارند اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران معترض خواهان پرداخت دستمزد هم تراز با هزینه‌های زندگی شدند. این کارگران چندین ماه است، تنها پایه حقوق خود را دریافت می‌کنند. این میزان پرداختی در برابر افزایش روزانه قیمت‌ اقلام مصرفی و غذایی بسیار ناچیز است. کارگران بارها اعتراض خود را به کارفرما ابراز کرده‌اند؛ اما وی به این اعتراضات ترتیب اثری نمی‌دهد.