کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران داروگر تهران

روز دوشنبه 4 مهر ماه کارگران کارخانه داروگر تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان کارخانه دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران معترض، قرار بود پایان هفته گذشته کارفرما یک ماه حقوق خرداد ماه کارگران را کامل پرداخت کند اما در کمال ناباوری بعد از چندین ماه بی‌پولی ،به حساب هریک از کارگران به صورت میانگین سه میلیون تومان علی‌الحساب واریز شد. این کارگران که دارای 4 ماه  دستمزد معوقه می باشند تاکنون چندین بار مقابل نهادهای مختلف دولتی دست به تجمع و اعتراض زده اند اما پاسخ روشنی نگرفته‌اند و مشخص نیست مطالبات آنها چه زمانی پرداخت می‌شود.

پست های مرتبط این دسته

تداوم تحصن‌ها و تجمع‌ها در دانشگاه‌های ایران

-

ادامه اعتصاب هزاران نفری کارگران ذوب آهن اصفهان

-

تداوم و گسترش اعتصاب کامیونداران

-

تجمع کارگران کارخانه شهدناب

-

اعتراض کارگران شهرداری نیکشهر

-

افشای فایل جانشین سازمان بسیج و نگرانی از خسته شدن نیروی سرکوب

-