کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران بیمارستان گنجی برازجان

دوشنبه – ۱۰ تیر – ۱۳۹۸ , 01 – 07 – 2019

روز یکشنبه 9 تیر ماه، شماری از کارگران ساعتی بیمارستان گنجی برازجان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

معترضان با در دست داشتن پارچه نوشته هایی  خواستار  پرداخت چندین ماه دستمزد و 3 سال حق بیمه خود شدند. به گفته معترضان، کارگران این بیمارستان از ده ماه پیش تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. علاوه بر این 3 سال حق بیمه آنان نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.