کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران بهمن دیزل قزوین

روز چهارشنبه ۲ آذرماه، کارگران شرکت بهمن دیزل واقع در الوند قزوین در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کردند.

این کارگران با سر دادن شعار خواستار دریافت حق و حقوق خود شدند. بهمن دیزل از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ “گروه صنعتی بهمن” است که دو روز سه شنبه نیز کارگران بهمن موتور از دیگر زیرمجموعه‌های همین هلدینگ دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند.کارگران بهمن دیزل نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی و سطح پائین دستمزد و همچنین عدم رسیدگی به دیگر مطالباتشان اعتراض دارند.