کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران بخش دفع آفات هفت تپه

کارگران بخش دفع آفات کشاورزی که به کشت نیشکر مشغول هستند،روز دوشنبه 7 مهر ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود از پیمانی به قرار داری، در محل کار خود  دست به اعتراض زدند.

این کارگران که هرکدام آنها دارای سابقه کاری 5 سال به بالا می باشند با برپایی تجمع در زمینهای زیر کشت نسبت به بلاتکلیفی شغلی خود اعتراض کرده و خواستار تبدیل وضعیت خود شدند. گفته می شود که این اعتراض با دخالت نیروهای انتظامی مستقر در محوطه هفت تپه روبرو شد. آنها سعی می کردند با ایجاد رعب و وحشت و تهدید به بازداشت کارگران را به سر کار بازگرداند ولی کارگران اعلام کردند همانند سایر همکارانشان در بخش های مختلف تا رسیدن به خواسته هایشان دست از اعتراض برنخواهند داشت.