کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث نفت

روز یکشنبه 13 خرداد ماه شماری از نیروهای ارکان ثالث شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در محوطه این شرکت دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران معترض، طرح ساماندهی مصوب نشد و چند بار تجمع اعتراضی آنان مقابل وزارت نفت و نهاد ریاست جمهوری هم نتیجه‌ای نداشته است. همچنان تبعیض در صنعت نفت و گاز کشور برقرار است و حقوق آنها یک‌ سوم کارگران رسمی‌ است،این تبعیض حتی در خدمات رفاهی مانند بن‌کارت نیز مشهود است. علیرغم اینکه کارگران چندین بار به تهران رفته و اعتراض کرده اند،واکنشی از سوی مقامات دیده نشده است.این کارگران تاکید کردند که انتظار دارند تا قبل از پایان خردادماه، مقامات حکومتی به این کارگران معترض پاسخ روشنی بدهند.