کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی گروه ملی فولاد

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی گروه ملی فولاد 1

جمعی از کارگران گروه ملی فولاد ایران، روز چهارشنبه 30 خردادماه، مقابل مجلس رزیم در تهران تجمع کرده و خواهان بازگشت به کار شدند.

این کارگران اواخر اسفندماه سال گذشته به دلیل مطالبه طرح طبقه‌بندی مشاغل اخراج شده بودند و روز گذشته به دلیل ‌عدم بازگشت به کار برخلاف وعده‌های مقامهای حکومتی، در مقابل مجلس رژیم دست به تجمع زدند.  کارگران اخراجی گروه ملی فولاد ایران در اهواز، اردیبهشت ماه امسال نیز در تهران چندین بار دست به تجمع زده بودند و تنها وعده بازگشت به کار را دریافت کرده و این وعده ها هیچگاه عملی نشد.