کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی گروه ملی صنعت فولاد

شماری از کارگران اخراجی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه،مقابل ساختمان مجلس در تهران دست به اعتراض زدند.

پیشتر این گروه از کارگران مقابل محل کار خود تجمعات اعتراضی برگزار کرده و خواستار بازگشت به کار فوری خود و لغو احکام اخراج شده بودند.در روزهای پایانی اسفندماه سال 1402 تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد با پرونده سازی حراست و به دستور «علی محمدی» مدیرعامل شرکت از کار اخراج و گروه دیگری نیز به ورزشگاه غدیر اهواز تبعید شدند.به گفته کارگران:این شکل از سرکوب و برخورد با کارگران گروه ملی صنعتی فولاد،در پی اعتصاب های چند ماه گذشته و مطالبه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این شرکت صورت گرفته است.