کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی معدن مس سونگون

کارگران اخراج شده معدن مس سونگونِ ورزقان روز دوشنبه ۳۰ خردادماه، مقابل دفتر مدیریت این مجتمع، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران که در استخدام شرکت آهن آجین از شرکت‌های پیمانکاری این معدن می‌باشند، خواهان پاسخگویی مدیران این شرکت و مشخص شدن وضعیت استخدامی خود شدند. اکثریت کارگران اخراجی، بومی منطقه بوده و کار در معدن مس سونگون ورزقان، تنها راه امرار معاش آنها بوده است. قابل ذکر است، شمار کارگران معدن مس سونگون، شاغل در شرکت آهن آجین نزدیک به ۵۰۰ نفر بوده، که سابقه کاری هر کدام بین ۱۵ تا ۲۰ سال می‌باشد.