کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران اخراج‌شده نیروگاه سد دز در اندیمشک

کارگران اخراج شده نیروگاه برق آبی سد دز روز چهارشنبه 11 بهمن ماه مقابل فرمانداری اندیمشک تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گفته کارگران معترض، فریدون حسنوند نماینده مجلس رژیم با اخراج کارگران روزمُزد شاغل در نیروگاه برق آبی سد دز، شصت و دو نفر از وابستگان سفارش‌شده خود را به جای آن‌ها استخدام کرده است.