کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق

روز چهارشنبه بیست و چهارم خردادماه  شماری از کارگران ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق در محل کار خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع این کارگران در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد خدماتی، معوقات مزدی و اخراج از کار گروهی از همکارانشان توسط کارفرما صورت گرفته است. به گفته یکی از کارگران، هنوز وضعیت کارگران تعدیلی مشخص نیست و حق سنوات کارگران از سال ۹۱ به تاخیر افتاده  است. همچنین سالهاست پیگیری کارگران برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد خدماتی به نتیجه نرسیده است. این کارگر گفته است: علیرغم اعتراض چندین باره کارگران هنوز کسی در راه‌آهن پاسخگوی مطالبات مزدی کارگران ابنیه فنی جنوب شرق نبوده است.