کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران آذرآب اراک

روز چهارشنبه 11 خرداد ماه  کارگران آذرآب اراک در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌ها و وضعیت نامشخص کارخانه،  ضمن برپایی تجمع، درب مدیریت را پلمب و مدیر کارخانه را اخراج کردند.

در پی واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی مشکلات و تعطیلی کارخانه آغاز شد. این کارگران اکنون نزدیک به یک سال است که بیکار هستند. حقوق‌های آنها پرداخت نشده است و در بدترین شرایط معیشتی به سختی روزگار می‌گذرانند. خواسته اصلی کارگران آذرآب بازگرداندن کارخانه به بخش دولتی است. آنها می‌گویند تمامی پیمانکاران و طرف‌های قراردادهای کاری آذرآب دولتی هستند و خصوصی بودن این کارخانه فقط منجر به تعطیلی و بیکاری شده است.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

-

اعتصاب و اعتراض دانشجویان و دانش آموزان در شهر های مختلف کشور

-

تداوم اعتراض کامیون داران کشور

-

تجمع خانواده های زندانیان جلوی زندان اوین

-

تجمع کارگران خط واحد حراست متروی اهواز

-

بازداشت روزبه سوهانی و آیدا عمیدی

-