کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان گاز پالایشگاه هویزه خلیج فارس

روز دوشنبه 3 مهرماه کارکنان پالایشگاه هویزه برای احقاق حقوقشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران که اکثرا کارگران قراردادی هستند در اعتراض به عدم  پرداخت معوقات و استخدام وهمچنین بهتر شدن معیشت  و امکانات رفاهی دست به تجمع زدند .انها همچنین خواستار افزایش حقوق خود هستند