کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان پست 

جمعی از کارکنان شرکت ملی پست در نقاط مختلف کشور از جمله در استان‌های تهران، فارس و مازندران، روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معترضان خواستار اصلاح فرایند حقوق و دستمزد کارکنان شرکت ملی پست هم‌راستای دیگر ادارات زیر مجموعه وزارت ارتباطات، اعمال و درج رفاهیات مطابق با دیگر ارگان‌های تابعه وزارتخانه فوق، تغییر اساسنامه در حداقل پرداختی به بیمه تامین اجتماعی که در تعیین میزان حقوق بازنشتگی دخیل است و اعمال مدارک دانشگاهی در محاسبه دریافتی کارکنان شرکت ملی پست، هستند.