کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان پتروشیمی مبین در عسلویه

روز چهار شنبه ۲1 دی ماه، شماری از کارکنان پتروشیمی مبین انرژی خلیج‌ فارس در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت در عسلویه تجمع کردند.

این کاکنان با برپایی این تجمع خواستار رسیدگی مقامات به مطالباتشان شدند. آنها نسبت به  عدم شفافیت مدیر عامل و روسای امور جهت احقاق کارانه و تبدیل کل پرسنل بهره‌ برداری به شیفت عادی کار و دیگر مطالباتشان اعتراض دارند.

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-