کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارکنان و کارگران شهرداری جیرفت

سه شنبه – ۱۸ تیر – ۱۳۹۸ , 09 – 07 – 2019

روز سه شنبه ۱۸تیرماه جمعی از کارکنان و کارگران شهرداری جیرفت  مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، کارکنان  و کارگران شهرداری جیرفت با برپایی تجمع مقابل فرمانداری رژیم در این شهر نسبت به قصد کارگزاران حکومتی  برای پس گرفتن زمین هایی که قانونا ۲۰ سال پیش به آنها تحویل داده شده، اعتراض کردند.